Fylkesvei 555

Fylkesvei 555 (Fv555) betår av to traséer, disse gor mellom Torget og Nøstetorget i Bergen sentrum, og mellom Beinastaden i Fjell og Hjellestad i Bergen. En fergeforbindelse er del av veien.

Veien går sørover forbi Fjell, Trengereid, Hammarsland og Forland østover til Sund og derfra videre med ferge fra Klokkarvik til Hjellestad. Fergeforbindelsen er del av Fv555.

Før 1. januar 2010 var veien del av riksvei 555 og dannet dermed én sammenhengende trasé.

Bergen

Strandkaien

Østre Muralmenningen

Valkendorfsgaten

Jon Smørs gate

Teatergaten

Komediebakken

Nøstegaten

Erstattet av riksvei 555

Fjell

Sund

Bergen

······· 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 18 · 19 · 20 · 22 · 23 · 34 · 35 · 36 · 37 · 39 · 40 · 43 · 44 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 65 · 66 · 67 · 68 · 70 · 71 · 72 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 85 · 100 · 101 · 102 · 103 · 105 · 107 · 108 · 109 · 121 · 122 · 123 · 125 · 126 · 127 · 128 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 158 · 159 · 160 · 161 · 163 · 164 · 165 · 167 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 183 · 184 · 185 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 222 · 223 · 224 · 225 · 226 · 227 · 228 · 229 · 230 · 231 · 232 · 233 · 234 · 235 · 236 · 237 · 238 · 239 · 240 · 241 · 242 · 243 · 244 · 245 · 246 · 247 · 248 · 249 · 250 · 251 · 252 · 253 · 254 · 255 · 256 · 257 · 258 · 260 · 263 · 264 · 267 · 269 · 270 · 271 · 272 · 276 · 277 · 280 · 281 · 282 · 283 · 284 · 285 · 286 · 287 · 300 · 301 · 302 · 303 · 305 · 306 · 307 · 308 · 309 · 310 · 311 · 312 · 313 · 314 · 315 · 317 · 341 · 343 · 344 · 345 · 346 · 359 · 360 · 361 · 362 · 365 · 366 · 367 · 368 · 372 · 374 · 376 · 377 · 379 · 381 · 382 · 383 · 389 · 390 · 391 · 392 · 393 · 394 · 395 · 396 · 397 · 398 · 399 · 400 · 401 · 402 · 404 · 406 · 407 · 408 · 409 · 410 · 411 · 412 · 413 · 414 · 415 · 416 · 418 · 419 · 420 · 421 · 422 · 423 · 424 · 520 · 540 · 541 · 542 · 544 · 545 · 546 · 549 · 550 · 551 · 552 · 555 · 556 · 557 · 558 · 559 · 561 · 562 · 563 · 564 · 565 · 566 · 567 · 568 · 569 · 570 · 572 · 580 · 582 · 585