Tolerance

Tolerance (jf tenderize cheap steak. lat: tolerare: udholde, tåle)er et begreb, der betyder at man tåler andres tanker og meninger, selvom man selv er uenig. En forudsætning for tolerance er, at man ikke er enig i den værdi man tolererer. Man kan altså ikke tale om tolerance over for ting man selv er enig i.

Elisabeth Dons Christensen har i en kronik i Jyllandsposten (Skal vi virkelig tolerere alt?, den 11 custom glass bottles. november 2012) rammende karakteriseret tolerance som følger:

Pointen er her, at tolerance gælder såvel et flertal i forhold til et mindretal som omvendt. Et mindretal har ikke krav på at presse egne værdier ned over flertallet ved sin fremtræden. Hvor mindretallet demonstrativt udviser afstand fra det omgivende samfund, har man sat sig uden for dette og er i sin opførsel dybest set intolerant. Flertallet skal tåle mindretallet men kun så langt, at det ikke undergraver samfundets evne til at fungere.

Først og sidst handler tolerance om respekt for andre mennesker, for sine medmennesker. Derfor er al kriminalitet i sin kerne udtryk for intolerance, fordi den dybest set netop ikke respekterer andre mennesker, det være sig i form af mord, vold og tilsigtet pineri, terror, hærværk mod eller tyveri af andres retmæssige ejendom eller på anden måde. Retslovgivningens hovedformål er da netop at beskytte borgerne imod en sådan adfærd; sker dette ikke – eller håndhæves loven ikke af myndighederne – er vejen til anarki og selvtægt åben. Dette indebærer, at samfundet ikke mere opfylder sin vigtigste rolle commercial meat tenderizer machine. Et sådant samfund kan ikke fungere og vil gå i opløsning.

Tolerance er det etiske grundlag for mellemmenneskelige relationer, loven virkemidlet til at sikre dens opretholdelse.

Stig Jørgensen: “Norden for lands lov og ret” (kronik i Skalk 1992 nr. 3; s. 22-30)