Malurtdvergmåler

VU — Sårbar

Malurtdvergmåler (Eupithecia innotata) er en sommerfugl i gruppen av de egentlige målere (Geometridae). Den hører til den artsrike slekten dvergmålere (Eupithecia) og finnes langs kysten av Østlandet og Sørlandet Norge. Denne arten ble tidligere delt opp i flere arter, men det er i dag vanlig å regne dem som former av samme art som går på ulike næringsplanter.

En liten til middelsstor (vingespenn 18 – 24 mm), slank, smalvinget, mørkgrå måler. Den er mørkere på farge enn de aller fleste andre dvergmålere (Eupithecia spp what can i use to tenderize meat.) og kan kjennes på dette ved siden av de smale forvingene. Vingene er vanligvis nokså ensfarget mørkgrå, med utydelige, lysere tverrbånd. Midt i forvingen er det en ganske liten, svart flekk. Larven er lyst gulbrun med brune og grønnlige tegninger, mest påfallende en rekke av store, brungrønne women’s soccer t shirts, pileformede flekker langs ryggen. Den har tallrike, små, hvite vorter over hele kroppen.

Denne arten omfatter mange ulike former som lever på ulike næringsplanter. En form lever på ask (Fraxinus excelsior), en annen på tindved (Hippophae rhamnoides), en på tamarisk (Tamarix sp.) og en på markmalurt (Artemisia campestre) og burot (Artemisia vulgaris). Arten har gjerne to generasjoner hver sommer, med voksne målere i mai – juni og i august.

Arten finnes over hele den palearktiske region stainless steel water. I Norge er den bare funnet langs kysten vest til Vest-Agder. Den er listet som sårbar (VU) i den norske rødlisten fra 2006.