Boheman fuglereservat

Boheman fuglereservat er et 2 076 dekar stort naturreservat som omfatter øyene sør for Bohemanflya, sørøst på Oscar II Land på Spitsbergen på Svalbard. Reservatet ligger på nordsiden av Isfjorden hydration running, og ble opprettet ved kongelig resolusjon 1. juni 1973.

Fuglefjellene befolkes av ærfugl, gjess og andre arter sjøfugl. Her er også noe havhest, men ikke så mye som litt lengre sørvest på Alkhornet. Man skal holde lang avstand fra fuglereservatene i hekketiden for å unngå at fugleforeldre blir skremt bort og rovfugl eller polarrev tar eggene. Fuglene kan forstyrres selv på flere hundre meters hold.

Blomstrandhamna · Boheman · Dunøyane · Forlandsøyane · Guissezholmen · Gåsøyane · Hermansenøya · Isøyane · Kapp Linné · Kongsfjorden · Moseøya · Olsholmen · Plankeholmane · Skorpa&nbsp tenderizers in baking;· Sørkapp

Bjørnøya · Hopen&nbsp non spill drink bottles;· Moffen · Nordaust-Svalbard · Ossian Sars · Søraust-Svalbard

Forlandet&nbsp tenderize meat without tenderizer;· Indre Wijdefjorden · Nordenskiöld Land · Nordvest-Spitsbergen · Nordre Isfjorden · Sassen-Bünsow Land · Sør-Spitsbergen

Festningen geotopvernområde