Hallsbergs kommun

Hallsbergs kommun är en kommun i Örebro län. Centralort är Hallsberg.

Kommunen är belägen i de södra delarna av landskapet Närke och gränsar i norr till Lekebergs kommun och Kumla kommun och i öster till Örebro kommun, alla i Örebro län. I söder gränsar kommunen till Finspångs kommun och Motala kommun i Östergötlands län, i sydväst till Askersunds kommun samt i väster till Laxå kommun, båda i Örebro län.

Kommunens område motsvarar socknarna: Bo, Hallsberg hydration belt, Sköllersta lint shaver nz, Svennevad och Viby. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

I Hallsbergs landskommun inrättades 31 augusti 1883 Hallsbergs municipalsamhälle, vilken upplöstes när den 1908 ombildades till Hallsbergs köping custom football shirts. I området fanns även Pålsboda municipalsamhälle från 9 maj 1941 till slutet av 1957, Östansjö municipalsamhälle från 17 december 1943 till slutet av 1955 och Vretstorps municipalsamhälle från 20 april 1945 till slutet av 1955.

Vid kommunreformen 1952 bildades storkommunerna Sköllersta (av de tidigare kommunerna Bo, Sköllersta och Svennevad) och Viby (av Tångeråsa och Viby) medan Hallsbergs landskommun samt Hallsbergs köping förblev opåverkade.

1963 inkorporerades i köpingen Hallsbergs landskommun och 1965 Viby landskommun. 1967 överfördes dock Tångeråsa församling till Lekebergs landskommun.

Hallsbergs kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Hallsbergs köping och Sköllersta landskommun.

Kommunen ingick från bildandet till 1 juni 2001 i Hallsbergs domsaga och ingår sen dess i Örebro domsaga.

Enligt Statistiska Centralbyråns demografiska uträkningar har orter inom kommunen sedan 1989 gällt som en “Sveriges demografiska mittpunkt”.

Från 2016 indelas kommunen i följande distrikt, vilka motsvarar socknarna

Vid Statistiska centralbyråns tätortsavgränsning den 31 december 2015 fanns det sex tätorter i Hallsbergs kommun.

Centralorten är i fet stil.
Tätorten Hallsberg var delad på två kommuner: Hallsbergs kommun (6 975 personer) och Kumla kommun (147 personer).

De västra delarna av kommunen genomkorsas i öst-västlig riktning av E20. Riksväg 51 sträcker sig i nord-sydlig riktning. De nordöstra delarna av kommunen genomkorsas av riksväg 52 i öst-västlig riktning och de västra delarna av riksväg 50 i nord-sydlig riktning. I öst-västlig riktning genomkorsas kommunen också av Västra stambanan och i nord-sydlig riktning av Godsstråket genom Bergslagen. Den förra trafikeras av SJ:s fjärrtåg och den senare av SJ:s fjärrtåg och regiontåg samt Tåg i Bergslagens regiontåg mellan Örebro och Mjölby.

Socialdemokraterna har länge dominerat kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande är sedan 2013 Andreas Svahn (S).